Commitment

Onze verplichting.

Onze doelstellingen, onze verplichtingen,

Sinds 2010 is Royale Lacroix lid van de organisatie RSPO, “ Roundtable on Sustainable palm oil” .

Gecontroleerd en gecertificeerd in deze RSPO referentietabel sinds 2011, heeft Royale Lacroix geleidelijk aan haar toeleveringen van conventionele palmolie volledig vervangen door RSPO gecertifieerde palmolie.
Vandaag, wil Royale Lacroix zich boven deze beleidslijnen van de RSPO profileren, te zeggen: de verdere ontwikkeling van een duurzame palmolie bevorderen.

Wat betekent duurzaam voor Royale Lacroix :

  1. Een palmolie traceerbaar tot op de plantage (de oorsprong is bekend)
  2. Een palmolie met een 0%-tolerantie op ontbossingen.
  3. Een palmolie die rekening houdt met bossen met hoog koolstofwaarde*
  4. Een palmolie die de turflagen beschermt, ongeacht de diepte.
  5. Een palmolie niet geteeld word op kap- en afbrandmethodes wordt.
  6. Een palmolie met absolute eerbiediging van de rechtswetten van de werknemers en met uitsluiting van kinderarbeid.
  7. Een palmolie die de ontwikkeling van de kleine producenten bevorderd.
  8. Een palmolie die de waarden van de inheemse culturen en lokale gemeenschappen respecteert inclusief hun recht op Free, Prior and Informed Consent( FPIC)

Royale Lacroix Palm RSPO

De eerste doelstelling van Royale Lacroix is het streven naar een omwisseling van 100 % gecertifieerde RSPO palmolie. De tweede verbintenis houdt in naar een totale duurzaamheid te streven.

Vanuit dit perspectief implementeert Royale Lacroix reeds een sterke samenwerking met haar leveranciers van palmolie om deze doelstelling te bereiken. Deze samenwerking draait op een wederzijdse verstandhouding en transparantie met onze leveranciers maar ook op een gemeenschappelijke samenwerking om de grondslag te leggen voor de nodige actieplannen.

Royale Lacroix verplicht zich, om het gebruik van duurzame palmolie te bevorderen. Daarvoor heeft Royale Lacroix  zich aangesloten bij de Franse alliantie voor duurzame palmolie en Belgische alliantie voor duurzame palmolie in 2014, daar wij er ons van bewust zijn dat de slagkracht en de invloed van een samenwerkingsverbond tussen alle spelers uit de verschillende sectoren kan hebben om deze doelstelling te verwezenlijken. Door deze richtlijnen van de alliantie te volgen, evenals de verschillende werkgroepen, hoopt  Royale Lacroix nog meer bij te dragen tot de promotie van duurzame palmolie.

Royale Lacroix verbindt er zich toe een jaarlijks rapport op te maken over de vooruitgang van de implementatie van deze doelstellingen en verplichtingen.

* bossen met een hoge waarde in koolstof (HCS) omvatten de primaire bossen, de bossen in hoge-, en lage-dichtheid en bossen in vernieuwingsproces. Golden Agri-Ressources en SMART; in samenwerking met Greenpeace en TFT, hebben een frame en een HCS identificatietest ontwikkeld. Voor meer informatie lees het rapport “High Carbon Stock Forest”.

Wij zullen doorgaan met het aanpassen van deze HCS identificatietest, aangezien deze ontwikkeld werd voor verschillende doeleinden.